ผลงานโครงการปี 2560                                                               ต้องการดูผลงานเพิ่มเติมกดที่นี่

โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นจังหวัดตราด

 

 • เจ้าของโครงการ           กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • ผู้รับจ้าง                        บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา 23 กุมภาพันธ์–23 กรกฎาคม 2560
 • ระยะเวลาดำเนินงาน      150 วัน

โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นจังหวัดจันทบุรี

 

 • เจ้าของโครงการ           กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • ผู้รับจ้าง                        บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา 3 มีนาคม –10 กรกฎาคม 2560
 • ระยะเวลาดำเนินงาน      130 วัน

 

โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นจังหวัดเพชรบุรี

 

 • เจ้าของโครงการ           กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • ผู้รับจ้าง                        บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา 3 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2560
 • ระยะเวลาดำเนินงาน      80 วัน

หน้าที่ 1   2   3