คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมลงนามถวายความอาลัย

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559  คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมลงนามถวายความอาลัยในการเสด็จสู่สวรรคาลัย  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช…รายละเอียด »

วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ
 

วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์  ได้นำมาตรฐานสากลในการบริหารงานคุณภาพมาปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้รับการรับรอง มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก SGS (Thailand) Limited โดยได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองระบบงานที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ทั้งสถาบัน UKAS และ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน… รายละเอียด »

ท่องเที่ยวประจำปี-สังสรรค์ปีใหม่

ทางบริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มีการจัดให้มีการท่องเที่ยวประจำปี และสังสรรค์ปีใหม่ สำหรับสำหรับพนักงานทุกท่าน ซึ่งเป็นสวัสดิการที่ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นทุกปีเพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนและได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือและเป็นการขอบคุณพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันมาตลอดทั้งปี… รายละเอียด »  

ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

ทางบริษัทวิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีโดยให้ บริษัท เอ.โฟร์.แอล.เซนเตอร์ จำกัด ตรวจสภาพร่างกายของพนักงานทุกท่าน เพื่อติดตามและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพของพนักงานที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานทำให้ทราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงานทุกท่านหากพบเริ่มต้นจะได้ทำการรักษาได้ทันท่วงที และเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน ให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิต … รายละเอียด »